Inhoudsopgave

Voorwoord van Jan Terlouw

Inleiding

Eén graad

De krantenkop van de eeuw – Het uitzicht van Mauna Loa – Back to the future – De Groenlandse meren – Op dun ijs in het Noordpoolgebied – Stilvallen van de Golfstroom – Antarctische ijsbergen – Afsmeltende bergen – Ongrijpbare overstromingen – De orkaan de Houston trof – Hoogwater – Het verloren paradijs – Op de vlucht voor de hitte – Inbeuken op de natuur – Wereldwijde verdorring – Hittegolven in de oceaan – Verbleekte koralen

Twee graden

De Dag nul op de Noordpool – Het kantelpunt op Antarctica – Dodelijke knokkelkoorts – Voedselfeiten – Zonnesteek – Het droge continent – Slinkende gletsjers –Toekomstige overstromingen – Klimaatontwrichting – Het lot van het Amazonegebied – Natuur in levensgevaar – Lege oceanen

Drie graden

Ongekend warm – Instortende ijskappen, stijgende zeespiegels – Heter dan de hel – Oprukkende woestijnen – Voedselschokken – Grauwe bergen – Dodelijke overstromingen – Wilde dieren op de vlucht – Het afsterven van het Amazonewoud – De permafrost-terugkoppeling – Een ijsvrije Noordelijke IJszee

Vier graden

Dodelijke hitte – Onbewoonbare aarde – Stof en vuur – Bergen smeltwater – Aanzwellend water – Orkaanalarm – Mislukte oogsten – Massa-extinctie – Klimaatontwrichting in de oceanen – Apocalyps op Antarctica – De Arctische koolstofbom

Vijf graden 

Hitteschok – Klimaatvluchtoorden – IJsvrije poolgebieden – Hyperthermische broeikassen – Arctische regenwouden – Zuurstofloze oceanen – Kantelpunt bij twee graden? – Leven en dood bij vijf graden

Zes graden

Catastrofaal falen – De superbroeikas van het Krijt – Het Grote Sterven – Extinctiemechanismen – Echo’s uit het verleden – De hel op aarde – Het Venus-effect

Het eindspel

Wat maakt een halve graad nu uit? – Twee graden en hoger – Op naar de vier graden – Op naar zes graden – Kies voor het leven

Dankwoord
Noten
Register